Beweegredenen matrix

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

roPublicatie

Invulbare tool

Hoe kijken de partijen in je netwerk aan tegen de opgave waar jij voor staat? Wat zien zij als het probleem? Hebben ze zelf al oplossingen geformuleerd? Met welke standpunten heb je te maken? En met welke belangen of drijfveren? Met deze analyse brengen de beweegredenen van jouw stakeholders in kaart.

Op deze pagina

  Wat levert het op?

  Door je te verdiepen in de beweegredenen van partijen die betrokken zijn bij (het onderwerp van) jouw project, krijg je inzicht in wat voor hen belangrijk is. Vaak kan je daaruit afleiden hoe ze zich ten opzichte van het onderwerp zullen opstellen en welke houding je kan verwachten. Hieronder vind je een aantal mogelijke uitkomsten en hoe je daarmee kan omgaan.

  • Zijn er gedeelde belangen? Onderhandelen op basis van standpunten leidt vaak tot defensief gedrag. Standpunten hoeven niet altijd een logisch gevolg te zijn van belangen. Standpunten zijn bovendien veranderlijk, terwijl belangen robuuster zijn en niet zo snel veranderen. Het lukt vaak goed om het gesprek te openen op gedeelde belangen.roVinkje
  • Kun je de brug slaan naar wat de ander als probleem ervaart? Groepen willen in jouw aanpak erkenning van hun vraagstuk zien en waardering voor hun belangen en drijfveren. Argumenten die niet aansluiten op de belangen van je gesprekspartner komen vaak niet of minder aan. Deze analyse is dus van groot belang voor het kunnen maken van een kernboodschap die raakt.roVinkje
  • Ziet de andere partij geen probleem? Dan wordt het lastig deze partij mee te krijgen. Zeker wanneer het een cruciale partij is voor het slagen van je opdracht, is de vraag nu of je je ambities moet bijstellen of dat je eerst het vraagstuk moet agenderen.roVinkje

  Tips voor het gebruik van de tool

  Let op: het is niet mogelijk om tussendoor op te slaan tijdens het gebruiken van de invulbare tool. Zo lang je tab/browser open staat, is je input nog beschikbaar. Bij de laatste stap in de tool kan je kiezen wat je met de opbrengst wil doen: opslaan als PDF, als visual of uitprinten.

  • Kies (max 4) sleutelactoren voor deze analyse: partijen die cruciaal zijn voor het slagen van het project, bijvoorbeeld omdat ze machtig zijn of omdat de impact op deze partij groot is. Wil je de analyse voor meer dan vier partijen uitvoeren, doorloop de tool dan nog een keer.roVinkje
  • Gebruik ook informatie uit (social) media-analyses en onderzoek.roVinkje
  • Het kan zijn dat je tijdens het invullen erachter komt dat je bepaalde zaken nog niet weet. Dit kan aanleiding vormen om met de partij in kwestie in gesprek te gaan of om je beter in hen te verdiepen.roVinkje
  • Keer regelmatig terug naar deze analyse gedurende het project en na te gaan of het veld er anders bij ligt.roVinkje

  Zie ook